ทริปเที่ยวเอง

บินสมายล์ พักสบาย ภูเก็ต-พีพี 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 5,790 บาท

บินสมายล์ พักสบาย ล่องใต้เที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต ดำน้ำชมปะการังหมู่เกาะพีพี รวม ตั๋วเครื่องบิน
ที่พักเครือ Hilton อาหารเช้า รถรับ-ส่งสนามบิน ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ดำน้ำ แถมประกันอุบัติเหตุ
 
รายละเอียดการเดินทาง
 
วันที่ 1: กรุงเทพฯ - ภูเก็ต (-/เที่ยง/-)
06.30 น.    เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว C เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ (WE)
08.30 น.    เหินฟ้าสู่ภูเก็ต โดยสายการบินไทยสมายล์ WE 203
09.55 น.    ถึงสนามบินภูเก็ต นำท่านสู่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ถ่ายรูปที่จุดชมวิวสามอ่าว ชมท้องทะเลจากมุมสูง
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน
    นำชมวัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง ซึ่งเป็นที่เลื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแช่ม แล้วเดินทางสู่แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวยามพระอาทิตย์อัสดง
    พักที่ DoubleTree By Hilton Phuket Banthai Resort หรือ Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa (พัก 2 คืน)

วันที่ 2: หมู่เกาะพีพี - ดำน้ำชมปะการัง (เช้า/เที่ยง/-)
เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.    เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อโดยสารเรือ Speed Boat สู่
    หมู่เกาะพีพี สวรรค์ทะเลใต้ ชมวิวด้านนอกอ่าวมาหยา เดินทางสู่อ่าวโละซามะ เพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการังและฝูงปลา ชมถ้ำไวกิ้ง เดินทางสู่อ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำตื้น
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน (Set Box)
    เดินทางสู่อ่าวลิงใหญ่ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปกับลิง พร้อมดำน้ำชมความงามของโลกใต้ทะเลที่สวยงาม แล้วเดินทางสู่เกาะไข่ อิสระให้ท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส หรือเล่นน้ำชมฝูงปลา
15.30 น.    เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อกลับที่พัก

วันสุดท้าย: ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (เช้า/-/-)
เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.45 น.    ลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ WE 218
20.10 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสุขสวัสดี

Package: ตั๋วเครื่องบิน + ภาษีสนามบิน + รถรับส่งสนามบิน + ที่พักพร้อมอาหารเช้า + ซิตี้ทัวร์ + ทัวร์ดำน้ำ พีพี

Hotel Name Room Type 3D 2N Package
(Baht / pax) 
Single
(Baht / pax) 
Extra Night
(Baht / room)
DoubleTree By Hilton
Phuket Banthai Resort 4*
Deluxe Room with Balcony        5,790.-   7,290.-  
1,400.-  
  Premium Room Pool Side       6,290.-      8,290.-  1,900.-
Hilton Phuket Arcadia
Resort & Spa 5* 
Deluxe Garden View     6,390.-     8,290.-     1,800.-
  Deluxe Plus Sea View     6,890.-     9,290.-     2,500.-