เกี่ยวกับเรา

General Information : ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01768
Awards : Aussie Specialist / Kiwi Specialist
บริษัท เอี่ยมทัวร์ แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด
เอี่ยมทัวร์ มีชื่อที่แปลว่าใหม่ แต่เป็นบริษัทเก่าแก่ ให้บริการทัวร์ดีมาตั้งแต่ปี 2517 สร้างชื่อเสียงจากการให้บริการการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ และเป็นผู้บุกเบิกการนำเที่ยวประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์โดยเส้นทางเครื่องบิน เอี่ยมทัวร์มีบริการมากมายหลากหลายสามารถให้ท่านเลือกใช้บริการได้อย่างครบถ้วน นโยบายของบริษัทคือ บริการด้วยความจริงใจ ให้ลูกค้ามีความสุข ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงคัดสรรแต่สิ่งที่ดี มีคุณภาพ และการบริการที่แสนประทับใจมอบให้แด่ท่าน

บริการจัดทัวร์คุณภาพดี ราคามาตรฐาน ทุกเส้นทางรอบโลก
บริการจอง และจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินทั่วโลก
บริการรับจัดทัวร์เป็นหมู่คณะทั้งใน และต่างประเทศ ตลอดจนคณะทัศนศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา
บริการรับจอง ที่พักและโรงแรมต่างๆ