ทริปเที่ยวเอง

เสน่ห์เมืองรอง ระยอง - จันทบุรี 2 วัน อร่อยกับบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง

เริ่มต้น 5 บาท

ทัวร์บุฟเฟต์ผลไม้ที่ จันทบุรี 2 วัน 1 คืน‼️
ราคาทัวร์ท่านละ  5,800 บาท (ราคานี้รวมอาหาร 6 มื้อ และค่าเข้าสวนละไม)

เส้นทางท่องเที่ยว 
กินบุฟเฟต์ที่สวนผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ สละ ฯลฯ (กินได้ไม่อั้น!!) 
ไหว้หลวงปู่ฮก เกจิอาจารย์ที่เป็นที่นับถือของชาวพุทธที่วัดราษฏร์เรืองสุข
ชมอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หนึ่งใน Unseen ของจังหวัด จันทบุรี‼️
ท่องเที่ยวที่ชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูร ชุมชนเก่าแก่ท้องถิ่นที่ท่านสามารถไปที่ร้านค้าของชุมชนที่มีอายุเกือบร้อยปี ซื้อของฝากและของที่ระลึก 
ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของถนนบูรพาชลทิศ หาดเจ้าหลาว
ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่ที่รวมดอกไม้นานาชนิดชมความงดงามของไม้ดอกเมืองหนาวหลากสีในห้องนิทรรศการ

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง 6-7 พฤษภาคม 2566